Huisregels – De Overwelving Tandartsen – Zutphen

Huisregels

De Overwelving Tandartsen hanteert een aantal huisregels om de dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Hiervoor vragen wij graag uw aandacht voor de volgende zaken:

Huisregels

  • Wij verzoeken u bij elk bezoek uw actuele verzekeringsgegevens te melden.
  • Wanneer uw persoonsgegevens zijn gewijzigd, zoals adres of medicatiegebruik, gelieve dit door te geven aan de receptioniste.
  • Wij verzoeken u om 5 minuten voor de afspraaktijd aanwezig te zijn en te melden bij de receptioniste.
  • Een gemaakte afspraak dient tenminste 48 uur (twee werkdagen; het weekend niet meegerekend) van tevoren telefonisch geannuleerd te worden. Annuleringen per e-mail worden NIET in behandeling genomen. Later geannuleerde afspraken worden in rekening gebracht.
  • De tandarts kan een tarief (C90 niet nagekomen afspraak) in rekening brengen als een afspraak niet wordt nagekomen of te laat wordt afgebeld.
  • Drie niet nagekomen afspraken heeft automatisch uitschrijving tot gevolg.
  • Agressief gedrag, verbaal of anderzijds, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.
  • Nieuwe (volwassen) patiënten betalen het eerste consult altijd direct na afloop (pinnen is mogelijk). U dient rekening te houden met een bedrag van € 150,- (inclusief röntgenfoto’s).