Inschrijven – De Overwelving Tandartsen – Zutphen

Inschrijven

 

Om uw praktijkbezoek zo efficiënt en aangenaam mogelijk te maken, vragen wij u vriendelijk om:

• Minimaal 5 minuten voor de afgesproken behandeltijd aanwezig te zijn in de praktijk.
• We vragen uw goedkeuring voor het maken van een pasfoto voor uw patiëntendossier.
• Indien absoluut noodzakelijk, uw afspraak tenminste 48 uur van tevoren telefonisch te annuleren (weekend niet meegerekend). In geval van niet nagekomen of te laat geannuleerde afspraken brengen wij kosten in rekening voor gereserveerde behandeltijd, behandelkamer en tandheelkundig personeel.
• Let op: Annuleringen per e-mail worden niet in behandeling genomen.
• Wij verzoeken u vriendelijk tijdig eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens aan ons door te geven.
• Uw legitimatiebewijs (ID) met burger servicenummer (BSN) mee te nemen, dit is wettelijk verplicht.
• Eénmalige inzage in uw zorgverzekeringsbewijs ter verificatie (verplicht door Infomedics).
• De factuur van uw eerste bezoek na afloop van uw behandeling middels pinbetaling te voldoen. Houdt u rekening met een bedrag van ongeveer € 250,-.
• Na uw eerste bezoek kunt u, indien gewenst, gebruik maken van de diensten van factureringsbedrijf Infomedics.
• Om aanspraak te maken op onze garantieregeling, dient u uw gebit iedere 6 maanden te laten controleren en verzorgen door onze behandelaren. Daarnaast moet uw gebit normaal onderhouden zijn en mogen er geen wijzigingen in het behandelde deel van het gebit zijn aangebracht door derden.